Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ (Κίνησης Προάσπισης Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών)


Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ (Κίνησης Προάσπισης Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών)
Η Επίτροπος, η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία και Λειτουργός της Αρχής, καθώς και Λειτουργός Α΄ του Γραφείου, είχαν συνάντηση, τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, με την Πρόεδρο της ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ (Κίνησης Προάσπισης Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών), με την οποία συζητήθηκε εκτενώς αριθμός θεμάτων που αφορά στα άτομα με ψυχική/ψυχοκοινωνική αναπηρία και ασθένεια.