Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση Υπεύθυνης για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας και Λειτουργού της Αρχής με την Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ)


Συνάντηση Υπεύθυνης για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας και Λειτουργού της Αρχής με την Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ)
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, η Υπεύθυνη γιαθέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας και Λειτουργός της Αρχής είχαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), κα Δέσποινα Χαραλαμπίδου Σολωμή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το ΕΚΙΦ, καθώς και γενικότερα θέματα ισότητας των φύλων που απασχολούν την Αρχή Ισότητας και το ΕΚΙΦ.