Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεων και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού Α’ του Γραφείου με εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεων και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού Α’ του Γραφείου με εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός Α’ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου, συμμετείχαν σε συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018.