Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού Α’ του Γραφείου σε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Συμμετοχή Λειτουργού Α’ του Γραφείου σε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2018, με μέλη της Επιτροπής για τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας εκπαιδευτικών, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.