Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση της Επιτρόπου και μελών του προσωπικού του Γραφείου με την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα


Συνάντηση της Επιτρόπου και μελών του προσωπικού του Γραφείου με την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα
Στη συνάντηση συζητήθηκε ο ρόλος του Γραφείου όσον αφορά την προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων.