Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις με θέμα "Αστυνόμευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία"


Διαλέξεις με θέμα "Αστυνόμευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία"
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Τσότση, παρουσίασε σειρά τρίωρων διαλέξεων με θέμα "Αστυνόμευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία"στα πλαίσια Σεμιναρίου για την Εμπέδωση της Επαγγελματικής Αστυνομικής Συμπεριφοράς.

Οι διαλέξεις παργματοποιούνται από τον Ιούνιο του 2011 στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, και συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν, μέχρι στιγμής, 10 διαλέξεις κατά το 2011, 3 κατά το 2012, 2 κατά το 2014 και 1 κατά το 2015.