Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνAn Equinet Perspective- Innovating at the Intersections. Euqiality Bodies Tackling Intersectional Discrimination
Περιλαμβάνεται το κείμενο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Equality_Bodies_Tackling_Intersectional_Discrimination.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1144,13Kb)