Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνEuropean Union Agency for Fundamental Rights (FRA) - Fundamental Rights Report 2016
H Έκθεση προόδου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Agency) για το 2015, στην αγγλική γλώσσα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat fra-2016-fundamental-rights-report-2016-1_en.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4969,73Kb)