Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνΔημοσίευμα του Equinet (European Network of Equality Bodies) για την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες:
CYPRUS: ACCESSIBILITY OF PERSONS WITH DISABILITIES TO THE BEACHESIt's summer time and you want to cool down with a trip to the beach. Sounds like an every day occurance in Cyprus, but until recently, it wasn't all that easy for persons with disabilities to do so. The work of the equality body helped to resolve this issue and make the beach more accessible for everyone!

UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

The UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the Republic of Cyprus in 2011, with the Convention for the Rights of Persons with Disabilities and Other Related Matters (Ratification Law) [Law 8(III)/2011].

The Council of Ministers, acting under the provisions of Article 33 (2) of the Convention, by a decision dated May 9, 2012, appointed the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities. That means that disability matters are examined and investigated by the Ombudsman, under its powers to act as an equality body, when they are related to discrimination issues.

Beach Accessibility

Within the framework of these competences, the Ombudsman examined ex-officio the issue of the accessibility of people with disabilities (PwD) to beaches. To this end, the Ombudsman requested and received specific information on the matter from the Cyprus Tourism Organization (now Deputy Ministry for Tourism) and the Central Beach Committee (JEP), while the relevant positions of the representative organizations of PwD were also obtained.

The survey found that although the number of accessible beaches is growing year by year and significant steps have been taken to increase accessibility of the beaches by PwD, a large number of beaches are still non accessible and/or their accessibility is partial.

At the Ombudsman's own-initiative report no. A.S.A. 2/2016 (31 July 2018), proposals were submitted to the concerned authorities/services for specific measures, in consultation with representative organizations of PwD, looking for fuller implementation purposes of the obligations of the State specified in the Convention, for the realization of rights of all people with disabilities so that the beaches are fully accessible.
Following the submission of the Report, a broad meeting was held on October 25, 2018, at the Offices of Cyprus Tourism Organization (now the Deputy Ministry for Tourism), attended by representatives of the Cyprus equality body, the authorities/services involved and the representative organizations of PwD. During the meeting, the content of the Ombudsman's Report was discussed extensively as well as the steps that should be taken to increase the accessibility of PwD to beaches.

Thanks to the Report and the consultations, the relevant legislation was amended. In particular, the House of Representatives voted to amend the specific provisions of the Beach Protection Law (CAP. 59) to improve the accessibility of people with disabilities to the beach, as the above mentioned Ombudsman’s recommendations, which was published on 29 May 2019 in the Cyprus Government Gazette as the Protection of the Beach (Amendment) Law of 2019 (Law 79 (I) / 2019), that amended the following provisions of the Protection of the Beach Law (CAP. 59):

· The ban on driving a motor vehicle or other wheeled vehicle on a beach no longer involves the use of a wheelchair, self-propelled or manual, which is a means of transporting a PwD, as well as self-propelled vehicles or small vehicles offering mobility to people with severe physical disabilities, which are moving on a special passageway with appropriate markings (subparagraph (d) of article 5D].

· The ban on driving or walking any animal on the beach or on bathing the animal at sea, except in areas designated by the Central Beach Commission as areas for dog-bathing at sea, no longer includes driving or crossing the beach or entering the sea trained guide dogs for the blind and PwD, used by them as assistants and/or escorts (subsection (e) of article 5D).

· Paragraph (2)(d) of Article 5Z has been replaced by "the local authority to establish infrastructure with the appropriate signage to ensure free and unhindered access of PwD to the beach and the sea, including accessible parking areas and hygienic spaces, as well as passageways suitably designed for easy and safe entry of people using wheelchair in the sea".

Furthermore, access ramps/passageways were built at beaches that did not have and/or the existing ones have been improved, while Seatrac and floating wheelchairs have been placed on other beaches that were not accessible from PwD.

http://equineteurope.org/2019/07/26/cyprus-accessibility-of-persons-with-disabilities-to-the-beaches/Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CYPRUS_Equinet.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 139,39Kb)