Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέων



Έγγραφο Εργασίας του Equinet για την ανάπτυξη προτύπων για φορείς ισότητας




Το έγγραφο εργασίας επιδιώκει να καταστήσει τις θέσεις ότι οι φορείς ισότητας θα μπορούσαν να προωθούν, να διαπραγματεύονται και να ενισχύουν έναντι των ευρωπαϊκών και εθνικών διοικήσεων την καθιέρωση προτύπων για τους φορείς ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογής αυτών σε εθνικό επίπεδο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat equinet_workingpaper_standardsnebs-3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3787,52Kb)