Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνEquinet Factsheet on Equality Bodies and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers
Περιλαμβάνεται το ενημερωτικό δελτίο και το παράρτημα αυτού.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat appendix_equality_bodies_and_integration.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 392,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
factsheet_equality_bodies_and_integration.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 339,86Kb)