Εκστρατείες Ενημέρωσης - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015


Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, πραγματοποιούν διετή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για σκοπούς καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών των κοριτσιών.
Η διετής εκστρατεία (2014-2015) χρηματοδοτείται μέσω του κοινοτικού χρηματοδοτικού Προγράμματος Progress και περιλαμβάνει τη διοργάνωση μίας παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), καθώς και τη διοργάνωση μίας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε φορείς που, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, μπορούν να έχουν προληπτική ή κατασταλτική συνδρομή στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στοχεύουν, ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στο θέμα της αντιμετώπισης περιστατικών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, στη βελτίωση των γνώσεών τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους. Η θεματολογία και μεθοδολογία των σεμιναρίων στοχεύουν ειδικότερα στις ακόλουθες βασικές ομάδες στόχους: Αστυνομικούς, Λειτουργούς Υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους), Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, Λειτουργούς Μετανάστευσης και Εργασίας (σε περιπτώσεις που η βία ασκείται έναντι μεταναστριών), καθώς και σε Λειτουργούς των ΜΜΕ. Η επιλογή των συγκεκριμένων «Ομάδων Στόχων» αποσκοπεί στο να καλύψει, θεματικά, όλο το πλαίσιο δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών – δηλαδή: την πρόληψη, την προστασία και την καταστολή.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος αποφασίστηκε η διενέργεια των ακόλουθων 12 σεμιναρίων:

• «Σεμινάριο Επιτελικής Ομάδας», με ειδικότερο στόχο να ευαισθητοποιήσει, εκπαιδεύσει και ενεργοποιήσει διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη δημοσίων (κατά κύριο λόγο) υπηρεσιών, ώστε να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην Κύπρο και παράλληλα να διασφαλίσει την ενεργή συνδρομή και στήριξη τους και στα υπόλοιπα σεμινάρια της εκστρατείας.

• Εφτά (7) Σεμινάρια με Εξειδικευμένη Θεματολογία, σε στελέχη κάθε μίας από τις κύριες Ομάδες-Στόχους, με στόχο να προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών, στους τομείς αρμοδιότητας της κάθε Ομάδας.

• Δύο (2) Διεπιστημονικά Σεμινάρια, σε Λειτουργούς από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και από άλλους φορείς, όπως μη κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα θέματα φύλου, με στόχο, κυρίως, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

• Δύο (2) Σεμινάρια για Εκπαίδευση Πυρήνων Μάθησης, σε επιλεγμένους Αστυνομικούς, Λειτουργούς Υγείας, Εκπαιδευτικούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς, για να λειτουργήσουν, εντός των Υπηρεσιών τους, ως πυρήνες μάθησης και να μετεκπαιδεύσουν, σε μεταγενέστερο στάδιο, άλλους συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.

Περισσότερα για το περιεχόμενο των σεμιναρίων στα Σεμινάρια/ Εκπαιδεύσεις.

---


Η εκστρατεία στα ΜΜΕ περιλαμβάνει βίντεο και ηχητικά μηνύματα τα οποία προβάλλονται από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά το παγκύπριο, έντυπα μυνήματα σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και αφίσες και οπτικά μηνύματα τα οποία αναρτήθηκαν σε λεωφορεία, δημόσιους και άλλους πολυσύχναστους χώρους (π.χ. ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Με την ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας στα ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, την 1 Ιουλίου 2015.

Περισσότερα για την εκστρατεία στα ΜΜΕ, στη σελίδα της εκστρατείας στο Facebook, εδώ.

---

Ρόλο γενικού συντονιστή στην εκστρατεία ανέλαβε ο Λειτουργός Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Γιώργος Κακότας,This Action is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013).


This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these fields.


The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidate countries.


For more information see: http://ec.europa.eu/progress


Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2014-2015