Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνΟργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2016
H Έκθεση προόδου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Agency) για το 2015, στην ελληνική γλώσσα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat fra-2016-fundamental-rights-report-2016-opinions_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 528,39Kb)