Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ευαισθητοποίηση σε θέματα εμπορίας γυναικών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης


Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ευαισθητοποίηση σε θέματα εμπορίας γυναικών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), οργάνωσε ολοήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο σε ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, με θέμα την εμπορία γυναικών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στις 9 Ιουλίου 2014, στο κτίριο της ΚΑΔΔ στη Λευκωσία.

Η εκπαίδευση εντάχθηκε στις δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης του trafficking και είχε στόχο την ευαισθητοποίηση και διεύρυνση της γνώσης των συμμετεχόντων επί του θέματος, ούτως ώστε να να κατανοηθεί, αφενός, ο ρόλος της "ζήτησης" των σεξουαλικών υπηρεσιών στην διατήρηση και κερδοφορία του εγκλήματος και να ενισχυθεί, επιπρόσθετα, η δυνατότητα των συμμετεχόντων να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα πιθανά θύματα εμπορίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να παραπέμπουν εγκαίρως τις υποθέσεις στις αρμόδιες αρχές.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ως εκπαιδεύτριες οι Λειτουργοί της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ζηναίδα Ονουφρίου και κ. Θέκλα Δημητριάδου, παρουσιάζοντας το "Θεωρητικό υπόβαθρο και νομοθετικό πλαίσιο της εμπορίας γυναικών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης".


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση Θεωρητικό υπόβαθρο και νομοθετικό πλαίσιο 9.7.2014.pdf