Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Παρουσίαση Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκδήλωση με θέμα "Ψυχική υγεία και Στίγμα"


Παρουσίαση Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκδήλωση με θέμα "Ψυχική υγεία και Στίγμα"
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε με παρουσίαση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 10 Οκτωβρίου 2016, με θέμα «Ψυχική Υγεία και Στίγμα». Η παρουσίαση της Λειτουργού είχε τίτλο "Το στίγμα ως εμπόδιο στην αναγνώριση και την άσκηση δικαιωμάτων".

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Όμιλο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.