Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση σε νοσηλευτές του Μακαρείου Νοσοκομείου με θέμα "Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τομέα της υγείας και ο ρόλος του Επιτρόπου Διοικήσεως"


Παρουσίαση σε νοσηλευτές του Μακαρείου Νοσοκομείου με θέμα "Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τομέα της υγείας και ο ρόλος του Επιτρόπου Διοικήσεως"
Ο Λειτουργός Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Κώστας Ιωάννου παρουσίασε το θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τομέα της Υγείας και ο Ρόλος του Επιτρόπου Διοικήσεως» σε Ημερίδα Διαχείρισης Μάθησης του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στις 9 Μαρτίου 2016.