Κώδικες Πρακτικής - Κατευθυντήριες Αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων


Κατευθυντήριες Αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

Στο εγχειρίδιο κωδικοποιούνται ορισμένες γενικές κατευθυντήριες αρχές δεοντολογίας ως προς την εκπλήρωση της αποστολής των ΜΜΕ για σεβασμό της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των διακρίσεων και η έκδοση του αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όλων των συντελεστών των ΜΜΕ, ώστε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ρατσιστικού και ξενοφοβικού λόγου, να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και να προάγεται η αλληλοκατανόηση, η συναδέλφωση, η ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη.

Η έκδοση του εγχειριδίου έγινε στα πλαίσια του προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του κοινοτικού προγράμματος «PROGRESS».


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατευθυντήριες Αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1372,51Kb)