Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα τη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στο έργο των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI)


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα τη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στο έργο των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI)
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε εργαστήρι με θέμα "The Charter in the everyday activity of the National Human Rights Bodies: Experiences, Problems, Perspectives", το οποίο διοργανώθηκε στη Φλωρεντία, στις 18 Μαρτίου 2016, από το Centre for Judicial Cooperation του European University Institute.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCharterClick-Workshop-EU-Charter-and-NHRBs-web.pdf