Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων σε συνέδριο με θέμα "Ενδυνάμωση της αποτελεσματικής εφαρμογής και της παρακολούθησης των εισηγήσεων των μηχανισμών πρόληψης των βασανιστηρίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης"


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων σε συνέδριο με θέμα "Ενδυνάμωση της αποτελεσματικής εφαρμογής και της παρακολούθησης των εισηγήσεων των μηχανισμών πρόληψης των βασανιστηρίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Κάλια Καμπανελλά συμμετείχε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Οκτωρίου 2014 στη Βιέννη με θέμα «Ενδυνάμωση της αποτελεσματικής εφαρμογής και της παρακολούθησης των εισηγήσεων των μηχανισμών πρόληψης των βασανιστηρίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ("Stregthening the effective implementation and follow-up of recommendations by torture monitoring bodies in the EU”).

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Ludwig Boltzman" και το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (Bristol).