Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Δελτίο Τύπου Επιτρόπου αναφορικά με την εκστρατεία ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο της Εθνικής Ανεξάρτησης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Δελτίο Τύπου Επιτρόπου αναφορικά με την εκστρατεία ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο της Εθνικής Ανεξάρτησης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων αυτών.

Η εκστρατεία, με τίτλο «Δικαιώματα για όλους, για τον κάθε άνθρωπο χωριστά», θα διαρκέσει από τις 2 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2016 και εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων για την 10η Δεκεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος της είναι, αφενός, να ενημερώσει το κοινό για το περιεχόμενο και την εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, και αφετέρου να πληροφορήσει για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Γραφείου ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Γραφείο μας, ιδίως μετά τη διαπίστευση που έλαβε από τον ΟΗΕ ως National Human Rights Institution, διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο στην περαιτέρω κατοχύρωση, διασφάλιση και θωράκιση του χώρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, όσο και στην υπεράσπιση του κάθε ανθρώπου του οποίου τα δικαιώματά του παραβιάζονται ή υποτιμούνται. Η εγκαθίδρυση και θεσμική αναγνώριση στη χώρα μας της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενισχύει σημαντικά την αρχιτεκτονική των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και διευρύνει το πεδίο διεκδίκησης, προστασίας και προαγωγής τους.

Κεντρική αποστολή της Αρχής αποτελεί η εμπέδωση της θέσης πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν προνόμια ή θεωρητικές ιδέες, αλλά συνιστούν θεσμοθετημένες αξιώσεις κάθε προσώπου έναντι του κράτους, που γεννούν αντίστοιχες υποχρεώσεις του κράτους έναντι του κάθε προσώπου. Υπό αυτή την έννοια, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κενά περιεχομένου, δεν ταυτίζονται με τα δικαιώματα των πλειοψηφιών και δεν επιδέχονται συμψηφισμών ή εκπτώσεων. Οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος πρόνοιας και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαμορφώνουν ένα ενιαίο και αδιαίρετο όλο. Σε αυτήν ιδίως τη χρονική συγκυρία, η υποβάθμιση οποιουδήποτε δικαιώματος –ατομικού, πολιτικού ή κοινωνικού– πλήττει αλυσιδωτά τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Deltio_Typou_Ekstratia_HR.doc (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)
mp3
Deltio_Typou_Ekstratia_HR__.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 807,65Kb)