Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυσνης


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυσνης
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου εκπροσώπησε το γραφείο στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που έδωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, στις 16 Φεβρουαρίου 2016.

Κατά τη Διάσκεψη συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους ασθενείς της πολλαπλής σκλήρυνσης στο σύστημα της υγείας, όπως, μεταξύ άλλων, αυτά που αφορούν στις διαγνωστικές εξετάσεις MRI και στις απαραίτητες εξετάσεις για σκοπούς παρακολούθησης των ασθενών και της μη ένταξης στο κρατικό συνταγολόγιο των φαρμάκων που παρέχονται, σήμερα, στους ασθενείς της πολλαπλής σκλήρυνσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυσνης