Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση του "Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία", στα πλαίσια του EQUINET,


Παρουσίαση του "Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία", στα πλαίσια του EQUINET,

Αυτή τη στιγμή, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιείται παρουσίαση του "Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία", στα πλαίσια του EQUINET, από τη Λειτουργό Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Α΄ κ. Δέσποινα Μέρτακκα.

Αυτούσιος ο κώδικας εδώ: http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/All/AA620930AC89D415C22582C7002A8419?OpenDocument

Παρουσίαση του Παρουσίαση του Παρουσίαση του