Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέωνEuropean Disability Forum - Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
Περιλαμβάνεται φυλάδιο του European Disability Forum για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edf_leaflet_accessibilityact_2016_accessibleEN.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 262,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EDF_ACCESSIBILITY_ACT_GR-accessible.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 289,55Kb)