Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου μας για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα


Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου μας για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
Η Λειτουργός του Γραφείου μας Νιόβη Γεωργιάδη επισκέφθηκε το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, στις 16 Μαρτίου 2016, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση σε μαθητές με θέμα τις διακρίσεις και το ρατσισμό, στα πλαίσια μαθητικού συνεδρίου με τίτλο "Διαφορετικός; Μοναδικός, όχι μόνος".

Η παρουσίαση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του σχολείου, στα πλαίσια της συμβολής του Γραφείου μας στην εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής των Ρατσιστικών Περιστατικών στα Σχολεία, καθως επίσης στα πλαίσια υλοποίησης του 2ου υπό έμφαση στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το σχολικό έτος 2015-2016 για ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.