Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση με θέμα την εμπορία προσώπων σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Παρουσίαση με θέμα την εμπορία προσώπων σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 10 Μαρτίου 2016 η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θέκλα Δημητριάδου πραγματοποίησε παρουσίαση σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα την εμπορία προσώπων, στα πλαίσια μαθήματος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, κατόπιν πρόσκλησης του Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου κ. Κώστα Παρασκευά.