Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στα εγκαίνια γηπέδου πολλαπλών χρήσεων του Kαταφυγίου Aσυνόδευτων Ανηλίκων Home for Hope


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στα εγκαίνια γηπέδου πολλαπλών χρήσεων του Kαταφυγίου Aσυνόδευτων Ανηλίκων Home for Hope
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθκε στις 3 Οκτωβρίου 2016, για σκοπούς εγκαινιασμού του γηπέδου του πολλαπλών χρήσεων του Καταφυγίου Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Home for Hope”, το οποίο διαχειρίζεται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Hope for Children”.