Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments»


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments»
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη, Έλενα Καρεκλά, Ζηναίδα Ονουφρίου, Κάλλια Καμπανελλά και Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχαν σε διήμερό σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το UK legal Alumni σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο και πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Ιανουαρίου 2018, στη Λευκωσία.

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments» Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments» Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments»