Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.»


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.»
Η Λειτουργός του Γραφείου, Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης και πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.» Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.» Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.»