Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντας με θέμα «Ισότητα Φύλων»


Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντας με θέμα «Ισότητα Φύλων»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη επισκέφθηκε το Β’ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντας στις 22 Νοεμβρίου 2017, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση/βιωματικό εργαστήρι με θέμα «Ισότητα Φύλων».