Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Εκπαιδεύσεις καθηγητών και καθηγητριών Οικιακής Οικονομίας και Οικογενειακής Αγωγής σε θέματα εμπορίας προσώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης


Εκπαιδεύσεις καθηγητών και καθηγητριών Οικιακής Οικονομίας και Οικογενειακής Αγωγής σε θέματα εμπορίας προσώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, οργάνωσε εκπαιδεύσεις καθηγητών και καθηγητριών της Οικιακής Οικονομίας και της Οικογενειακής Αγωγής με θέμα "Εμπορία Προσώπων - κυπριακή πραγματικότητα, προβλήματα και προοπτικές: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου".

Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν, αφενός, η ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών στις διάφορες μορφές εμπορίας και εκμετάλλευσης (σεξουαλικής, εργασιακής, εμπορία παιδιών, εμπορία οργάνων κτλ.) και στις σοβαρές συνέπειες που επιφέρει στα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων, και αφετέρου η εμπέδωση της δυνατότητας που υπάρχει, μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών, για ουσιαστική πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό και καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Στις εκπαιδεύσεις περιλήφθηκε οπτικοακουστικό και άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό στα πλαίσια μαθήματος.

Οι εκπαιδεύσεις ήταν υποχρεωτικές και κάλυψαν παγκυπρίως το σύνολο των καθηγητών και καθηγητριών της Οικιακής Οικονομίας και της Οικογενειακής Αγωγής, ενόψει και της επικείμενης ένταξης, με τη συμβολή του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, του θέματος της εμπορίας προσώπων στη διδακτέα ύλη των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Οι δίωρες εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν ως ακολούθως:
- Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 στη Λάρνακα/ Αμμόχωστο
- Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 στη Λευκωσία
- Στις 2 Μαρτίου 2015 στη Λεμεσό
- Στις 11 Μαρτίου 2015 στην Πάφο

Τις εκπαιδεύσεις διενήργησε η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Θέκλα Δημητριάδου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕμπορία προσώπων - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Φεβ κ Μαρ 2015.pdf