Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα "Ενσωμάτωση της διάστασης της Μη Διάκρισης στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αναθεώρησης της πολιτικής"


Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα "Ενσωμάτωση της διάστασης της Μη Διάκρισης στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αναθεώρησης της πολιτικής"
Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείουν κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε δύο βιωματικά εργαστήρια με θέμα "Ενσωμάτωση της διάστασης της Μη Διάκρισης στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αναθεώρησης της πολιτικής", τα οποία απευθύνονταν σε Λειτουργούς Δημοσίων Υπηρεσιών, στις 23 και 24 Ιουλίου 2015, σε Λευκωσία και Λεμεσό, αντιστοίχως.

Τα εργαστήρια εντάσσονταν στο έργο "Δράση ενάντια στις διακρίσεις: ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού", το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), το Γραφείο μας και την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό ΚΙΣΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS.