Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνάντηση εθνικών εταίρων για τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνάντηση εθνικών εταίρων για τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνάντηση εθνικών εταίρων για τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2016.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Προγράμματος UEFGM, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επάρκειας των επαγγελματικών υγείας και ασύλου, καθώς και των στελεχών των ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα της στήριξης των γυναικών και κοριτσιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ΑΓΓΟ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Διαβούλευσης για ΑΓΓΟ 7.6.2016.pdf