Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου (ΔΔΔ), το οποίο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης από τις 24 εώς τις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική διάλεξη, στις 27 Σετπτεμβρίου 2013, με θέμα "Ο Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος ως Εργαλείο Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης".

Στόχος του προγράμματος ήταν:

- η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά και η κατανόηση του ΔΔΔ
- η αξιοποίηση του ΔΔΔ ως εργαλείου για τη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων με τη συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων εταίρων
- η αξιοποίηση του ΔΔΔ για τη διαμόρφωση συναίνεσης και τη λήψη ομαδικών αποφάσεων.