Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Πλαίσιο δικαιωμάτων - σε ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας


Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Πλαίσιο δικαιωμάτων - σε ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας
Πραγματοποιήθηκαν ολοήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωσή τους με το κίνημα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα διαχρονικά του αιτήματα και τον ρόλο του στην κυπριακή κοινωνία, με τις έννοιες και αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και με τη λειτουργία των Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, καθώς και για την πορεία υλοποίησής του.

Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και στον ενεργό προβληματισμό των συμμετεχόντων, μέσω παρουσιάσεων, ομαδικών εργασιών, περιπτωσιολογική μελέτη, συζητήσεις, αναλύσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τα εργαστήρια εντάσσονται στα πλαίσια σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων που απευθύνονται σε δημόσιους υπάλληλους και αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των βασικότερων εννοιών της Σύμβασης σε δημόσιους υπαλλήλους.

Τα εργαστήρια στις 17/06/2014, 1/12/2014, 21/04/2015, 19/06/2015, 6/11/2015, 17/06/2016 και 8/12/2016 πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Κεντρικό Σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης (Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωνσης ΑμεΑ - ΤΚΕΑΑ) και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).Εκπαιδευτές:

Χριστάκης Νικολαΐδης, Πρόεδρος Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων
Κατερίνα Χαρίτου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαρία Ιωάννου, Λειτουργός Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Βάσω Σαμανή, Συνεργάτιδα Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatergastisi_amea.pdf