Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας


Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας
Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε, εκ μέρους της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης Βασανιστηρίων και της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ, σε τριήμερο συνέδριο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Monitoring of Psychiatric Facilities", που διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Συνηγόρων του Πολίτη (International Ombudsman Institute), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (Association for the Prevention of Torture- APT). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου 2016.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα παρακολούθησης προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόληψης των βασανιστηρίων σε χώρους περιορισμού της ελευθερίας και νοσηλείας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Περιλάμβανε επίσκεψη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Rokiškis όπου έγινε διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων (π.χ. ακούσια νοσηλεία/θεραπεία/εξέταση, τυχόν πρακτικές εγκλεισμού, απομόνωσης και χρήσης σωματικών και χημικών περιορισμών restraints), συγκεντρώθηκαν στοιχεία και έγιναν συνεντεύξεις με ένοικους και εργαζόμενους στο νοσοκομείο.

Στο επιμορφωτικό του μέρος, όπου συμμετείχαν επαγγελματίες από το διεθνή χώρο, τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και της ψυχικής υγείας, το συνέδριο περιλάμβανε καθοδήγηση και συζήτηση σχετικά με καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων που καθορίζονται σε διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (human rights monitoring), ιδίως στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σε αυτή, ενώ σχετικά με το θέμα είναι και τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την παρακολούθηση των κέντρων ψυχιατρικής νοσηλείας

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα συνεδρίου 21-23.6.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΥλικό από εργαστήρια 21-23.6.2016.pdf