Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εναρκτήρια συνάντηση της Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας για την ένταξη των αιτητών ασύλου και των προσφύγων


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εναρκτήρια συνάντηση της Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας για την ένταξη των αιτητών ασύλου και των προσφύγων
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νάσια Διονυσίου συμμετείχε, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στην εναρκτήρια συνάντηση της Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας για την ένταξη (Integration Task Force)που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Υπάτης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Στόχος της Ομάδας είναι η συνεργασία εκπροσώπων Κυβερνητικών, Μη Κυβερνητικών και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, καθώς και ΜΜΕ, οι οποίοι, για περίοδο ενός έτους, θα έχουν τακτικές συναντήσεις και συζητήσεις επί επιμέρους πτυχών της ένταξης των αιτητών ασύλου και των προσφύγων, ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης.