Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήριο για τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήριο για τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθνρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε, στις 4 Οκτωβρίου 2016, στο 2ο Εθνικό Εργαστήριο εκπαίδευσης επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ανήλικους παραβάτες, το οποίο διοργανωθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Hope for Children, στη Λευκωσία.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διενεργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βελτιώνοντας το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη: Εκπαίδευση σε επαγγελματίες", στο οποίο συμμετέχει η Οργάνωση.