Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με σημερινό περιστατικό εκδίωξης μαθήτριας από το σχολείο


Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με σημερινό περιστατικό εκδίωξης μαθήτριας από το σχολείο


Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
αναφορικά με σημερινό περιστατικό εκδίωξης μαθήτριας από το σχολείο

Με αφορμή τα σημερινά δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για εκδίωξη μουσουλμάνας μαθήτριας από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στο Στρόβολο, επειδή φορούσε μαντίλα, εκφράζω τον έντονο προβληματισμό μου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, ο Διευθυντής του Λυκείου, ζήτησε από τη μαθήτρια, η οποία φοιτά τα τελευταία τρία χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο, να εγκαταλείψει το σχολικό χώρο και να επιστρέψει αφού αφαιρέσει τη μαντίλα. Περαιτέρω, στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου δήλωσαν ότι η ομιλία του Διευθυντή, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εμπεριείχε ρατσιστικό λόγο.

Ο χώρος του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα πρέπει να διακρίνεται από το σεβασμό στα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας του κάθε μαθητή και μαθήτριας, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής του/της καταγωγής και των θρησκευτικών του/της πεποιθήσεων. Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτική ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Το σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα συμπεριληπτικό χώρο ασφάλειας και εμπιστοσύνης όπου το κάθε παιδί θα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα και ανεμπόδιστα την προσωπικότητα και τις ικανότητές του καθώς και να μετέχει επί ίσοις όροις στη διαδικασία της μάθησης. Για το λόγο αυτό περιστατικά σαν το αναφερόμενο οφείλουν να ανησυχήσουν και πρέπει να τυγχάνουν άμεσης, ειλικρινούς και αποτελεσματικής διαχείρισης.

Ενόψει των ανωτέρω, έχει ήδη ξεκινήσει η αυτεπάγγελτη διερεύνηση της υπόθεσης από το Γραφείο μου. Η απόφαση μου για αυτεπάγγελτη παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα πηγάζει από τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 2004 [Ν. 42(Ι)/2004], σύμφωνα με τον οποίο έχει ανατεθεί στον Επίτροπο η αρμοδιότητα για προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και για διασφάλιση, χωρίς καμιά φυλετική ή άλλη διάκριση, της απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα ή προβλέπονται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων


Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2019