Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Σεμινάριο σε δημόσιους λειτουργούς με θέμα "Εξυπηρέτηση αιτητών ασύλου και προσφύγων - Προκλήσεις και μέθοδοι αντιμετώπισής τους"


Σεμινάριο σε δημόσιους λειτουργούς με θέμα "Εξυπηρέτηση αιτητών ασύλου και προσφύγων - Προκλήσεις και μέθοδοι αντιμετώπισής τους"
Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Future Worlds Center σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Γραφείο μας, διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο για λειτουργούς των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν εξυπηρέτηση πρώτης γραμμής αιτητών άσυλου και προσφύγων, στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2015, στη Λευκωσία.

Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου “Improvement of the situation of Asylum Seekers in Cyprus” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κύπρο και στόχο είχε την ανάπτυξη υπηρεσιών και δράσεων προς ενίσχυση του συστήματος ασύλου και της προσβασιμότητας των ατόμων σε αυτό.

Στόχος της δράσης ήταν η υποβοήθηση του έργου των λειτουργών πρώτης γραμμής που έρχονται σε συστηματική επαφή με τον πληθυσμό των αιτητών ασύλου/προσφύγων και να ενισχύσει τις γνώσεις τους σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ιδιαιτερότητες της ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας.
Στο πρόγραμμα περιλήφθηκε, μεταξύ άλλων, η αναλυτική παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματα των αιτητών ασύλου/προσφύγων, την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων καθημερινών προκλήσεων, την κατάρτιση σε τεχνικές και μεθόδους χειρισμού δύσκολων περιπτώσεων και πιεστικών συναισθημάτων.

Κατά την πρώτη μέρα του σεμιναρίου ο κ. Άριστος Τσιάρτας, άνοιξε την εκδήλωση με εισαγωγή στα σχετικά ζητήματα και στο ρόλο της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, ενώ στο διήμερο σεμινάριο συμμετείχαν και οι Λειτουργοί του Γραφείου κ. Ζηναίδα Ονουφρίου και κ. Νάσια Διονυσίου, παρουσιάζοντας το θέμα "Διαφορετικότητα και Καταπολέμηση των Διακρίσεων".


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαφορετικότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων 14-15.1.2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα σεμιναρίου για την εξυπηρέτηση αιτητών ασύλου κ προσφύγων 14-15.1.2015.pdf