Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Παρουσίαση Λειτουργών του Γραφείου στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα με θέμα "Αειφορία και Διαφορετικότητα"


Παρουσίαση Λειτουργών του Γραφείου στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα με θέμα "Αειφορία και Διαφορετικότητα"
Οι Λειτουργοί του Γραφείου, κ. Νιόβη Γεωργιάδη και κ. Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχαν στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο του Λύκειου Αποστόλου Βαρνάβα, με τίτλο "Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας: περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της αειφορίας". Στόχος του συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε όλες τις πτυχές της αειφορίας και η κατανόηση από μέρους τους της σφαιρικότητας των θεμάτων και των αλληλεπριδράσεων των φαινομένων.

Οι Λειτουργοί συνέβαλαν στις εργασίας του Συνεδρίου παρουσιάζοντας σε ομάδες μαθητών το θέμα "Αειφορία και Διαφορετικότητα στη σύγχρονη κοινωνία".Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat11032015.pdf