Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε διεθνές συνέδριο με θέμα "Φύλο, Νόμοι και Θεσμοί"


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε διεθνές συνέδριο με θέμα "Φύλο, Νόμοι και Θεσμοί"
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο με θέμα "Φύλο, Νόμοι και Θεσμοί", το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και από την Έδρα UNESCO για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2014.