Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία - Γενικές αρχές και παραδείγματα


Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία - Γενικές αρχές και παραδείγματα

Ο Κώδικας παρέχει πρακτική καθοδήγηση εργοδοτών και εργαζομένων για τη διασφάλιση των πιο κατάλληλων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης στην εργασία, προληπτικά και κατασταλτικά. Είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος στη βάση της ισότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αποκλεισμού κάθε διάκρισης στην βάση φύλου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 600,75Kb)