Κώδικες Πρακτικής - Κατευθυντήριες Αρχές για την Εξυπηρέτηση και τη Μεταχείριση Επιβατικού Κοινού Διαφόρων Εθνικοτήτων από μέρους Εταιρειών που εκτελούν Δημόσιες Συγκοινωνίες και Οδηγούς Λεωφορείων


Κατευθυντήριες Αρχές για την Εξυπηρέτηση και τη Μεταχείριση Επιβατικού Κοινού Διαφόρων Εθνικοτήτων από μέρους Εταιρειών που εκτελούν Δημόσιες Συγκοινωνίες και Οδηγούς Λεωφορείων
Στην έκδοση αυτή καταγράφεται το θεσμικό πλαίσιο κατοχύρωσης, απόλαυσης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης και ρατσιστικής συμπεριφοράς. Τίθενται κατευθυντήριες αρχές, προς τους οδηγούς λεωφορείων και τις εταιρείες, αντίστοιχα, σε σχέση με την εξυπηρέτηση και τη μεταχείριση του επιβατικού κοινού. Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Kateuthintirie_Arxes_OSEL.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 314,51Kb)