Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία


Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης είναι μέτρο αναγκαίο δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο και του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και Κανονισμών αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα και ταυτόχρονα χρήσιμο τόσο για τους εργαζόμενους στη δημόσια υπηρεσία, όσο και για την κάθε αρμόδια αρχή στις κοινές/συλλογικές προσπάθειες για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία και την επιτυχή εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑdesigned.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 420,02Kb)