Κώδικες Πρακτικής - Κατευθυντήριες Αρχές για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών σε φυλακές και χώρους κράτησης


Κατευθυντήριες Αρχές για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών σε φυλακές και χώρους κράτησης
Στο εγχειρίδιο αυτό οριοθετείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης αυτοκτονιών, για παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας των κρατουμένων, τόσο από πλευράς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όσο και από πλευράς διεύθυνσης και προσωπικού των χώρων αυτών. Επιπρόσθετα, στο εγχειρίδιο ενσωματώνεται περιεκτικός πρακτικός οδηγός για καθοδήγηση και εύκολη χρήση από το προσωπικό των χώρων κράτησης, για σκοπούς πρόληψης αυτοκτονιών και περιστατικών αυτοτραυματισμού. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατευθυντήριες Αρχές για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών σε φυλακές και χώρους κράτησης .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 776,28Kb)