Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Καλης Πρακτικης για Διακρισεις λογω Αναπηριας στην εργασία και την απασχόληση


Κώδικας Καλης Πρακτικης για Διακρισεις λογω Αναπηριας στην εργασία και την απασχόληση

Ο Κώδικας αυτός εξηγεί το πώς τα άτομα με αναπηρία προστατεύονται από τις διακρίσεις αν εργάζονται, αν επιδιώκουν να εργαστούν ή αν απασχολούνται σε οποιοδήποτε επάγγελμα, είτε ως υπάλληλοι, είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι. Ξεκινώντας με την καταγραφή βασικών αρχών για αποφυγή των διακρίσεων, στοχεύει να πληροφορήσει εργοδότες και εργοδοτούμενους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αντίστοιχα. Θέλοντας να επεξηγήσει τις μορφές διάκρισης, περιλαμβανομένης της άρνησης παροχής εύλογων προσαρμογών, παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία πιθανόν να λάβουν χώρα σε ένα εργασιακό χώρο. Τέλος, στον Κώδικα καταγράφονται καλές πρακτικές, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους εργοδότες να αποφύγουν εργασιακές διαφορές και να εργαστούν προς την εξάλειψη των διακρίσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Codepracticedisabilityemployment.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3053,35Kb)