Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών στα Σχολεία


Κώδικας Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών στα Σχολεία

Το εγχειρίδιο αυτό χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: (α) στον Κώδικα συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού και (β) στον Οδηγό διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών.

Στο πρώτο μέρος στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη του Κώδικα και δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τον σκοπό και τους στόχους του Κώδικα, καθώς και τις υπευθυνότητες και δεσμεύσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Οδηγός, από την άλλη, περιλαμβάνει τα βήματα διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών και τον Πίνακα Κυρώσεων. Περιλαμβάνει το Έντυπο Αναστοχασμού, το Έντυπο Καταγραφής Ρατσιστικού Περιστατικού και το Έντυπο Ετήσιας Αναφοράς Ρατσιστικών Περιστατικών.

Ο Κώδικας και ο Οδηγός έχουν ετοιμαστεί και διαμορφωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, με τη συμβολή της Αρχής Κατά των Διακρίσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Kodikas_Symperiforas_Nov2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 542,6Kb)