Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / ΕκδόσειςΈκθεση Παρακολούθησης (monitoring report/independent written contribution) της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2017)
Ενόψει της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το Μάρτιο του 2017, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Καταλόγου Ζητημάτων (List of Issues) και της απάντησης του κράτους σε αυτόν (Reply to the List of Issues), η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία υπέβαλε στην Επιτροπή την Έκθεση Παρακολούθησης (monitoring report/independent written contribution) της Αρχής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2017).

Σχετικός σύνδεσμος


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word revisedIMMreport.doc (Μέγεθος Αρχείου: 454,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appendix I.docx (Μέγεθος Αρχείου: 32,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appendix II.doc (Μέγεθος Αρχείου: 29,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appendix III.docx (Μέγεθος Αρχείου: 30,54Kb)