Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / ΕκδόσειςΣχέδιο Δράσης Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων 2011
Στα έντυπα γίνεται παρουσίαση των προνοιών του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Βασανιστηρίων που, μετά την κύρωση του, όρισε τον Επίτροπο Διοικήσεως ως εθνικό μηχανισμό για την πρόληψη των βασανιστηρίων. Το Πρωτόκολλο και ο Κυρωτικός Νόμος ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Επιτρόπου Διοικήσεως για τη διενέργεια τακτικών επισκέψεων σε χώρους περιορισμού της ελευθερίας και την υποβολή εισηγήσεων για ενδυνάμωση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τέτοιους χώρους, ως μέσο πρόληψης της κακομεταχείρισης. Περαιτέρω, στα σχέδια δράσης αναλύονται οι στόχοι και τα ζητήματα προτεραιότητας που έθεσε ο Επίτροπος Διοικήσεως για τα έτη 2011 και 2012 καθώς και ο προγραμματισμός των επισκέψεων ανά έτος, σε χώρους όπου άτομα τελούν υπό κράτηση (Φυλακές, Αστυνομικά Κρατητήρια) ή ζουν υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους (άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, ψυχικά ασθενείς).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ 2011.docx (Μέγεθος Αρχείου: 21,8Kb)