Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργών της Αρχής σε Ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών/καταναγκαστικών γάμων»


Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργών της Αρχής σε Ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών/καταναγκαστικών γάμων»
Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας, ο Λειτουργός Α΄της Αρχής κ. Γιώργος Κακότας και η Λειτουργός της Αρχής Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχαν σε Ημερίδα εκπαίδευσης δημοτικών λειτουργών τέλεσης γάμων και δημόσιων λειτουργών με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών/καταναγκαστικών γάμων».

Στην Ημερίδα, ο κ. Τιάρτας Άριστος παρουσίασε το θέμα «Η σημασία της καταπολέμησης της ελλιπούς αναφοράς (underreporting) – Υλοποίηση της νομικής υποχρέωσης των δημόσιων λειτουργών για ανίχνευση και παραπομπή των υποθέσεων», και οι κ.κ. Κακότας και Δημητριάδου συντόνιζαν τη συζήτηση και παρουσίασαν τα συμπεράσματα της Ημερίδας.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας και πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2017, στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία.